Kuntalainen on ykkönen!

Kirkkonummen kunnan väestönkasvua viimeisen kymmenen vuoden aikana voi luonnehtia räjähdysmäiseksi. Näin suuri kasvu loi kunnalle painetta palvelujen parantamiseksi ja edelleen kehittämiseksi. Rakennettiin päiväkoteja, kouluja ja infraa. Suunniteltiin ja rakennettiin liikunta- ja virkistyspaikkoja.

Nämä panostukset johtivat siihen, että ennen vakavaraisen kunnan talous pääsi rapautumaan pahasti. Investoimme julkisiin tiloihin ja rakennuksiin enemmän kuin verokertymä olisi edellyttänyt ja kunnalla varaa oli.

Päiväkodit, oppimiskeskus, kirjasto ja hyvinvointikeskus ovat investointeja, jotka toteutettiin liian tiukalla aikataululla, velkarahalla ja yhtä aikaa. Ja nyt tämä investointibuumi näkyy kunnan taloudessa rajuna velkaantumisena.

On tietysti hieno asia, että niin päiväkotien kuin koulujenkin sekä muiden julkisten rakennusten sisäilmaongelmia on pystytty korjaamaan. Oppilaat ja henkilökunta voivat työskennellä paremmissa ja sisäilmaltaan puhtaammissa tiloissa.

                                                                 x   x   x
Uudisrakentamisen vauhdissa jäivät kunnan tilojen ja rakennusten välttämättömimmätkin peruskorjaukset vähemmälle huomiolle. Näin nämä tilat pääsivät huonoon kuntoon. Rakennusalan ammattilaisena olen jaksanut muistuttaa tästä virkamiehiä ja päättäjiä usein, joidenkin mielestä varmasti jopa kyllästymiseen asti.

Omista kiinteistöistä huolehtiminen asettaa tietysti paineita niin valvoville kuin kiinteistöjen huollostakin vastaaville virkahenkilöille. Tämä pitää muistaa myös näiden uusien, valmistumassa olevien kiinteistöjen osalta. Niiden hyvää huoltoa ei saa unohtaa. Uusikin kiinteistö menee nopeasti rapakuntoon, jos siitä ei huolehdita.

                                                                 x   x   x

Investointikohteet eivät kunnasta mihinkään lopu. Uudet liikuntapaikat ja asukaspuistot lisäävät asukasviihtyvyyttä ja kunnan vetovoimaa. Liikennehankkeiden ykköskorissa on varmasti alikulku Kuusalasta Munkinmäkeen. Ja paljon, paljon muita hankkeita. Niiden osalta on kuitenkin pakko painaa jarrua eikä kaikkia voida rysäyttää kerralla.

Ehdotankin, että valmistelemme investoinneista tarkan viisivuotissuunnitelman. Sen pohjana on tiukka talousraami. Vain ne hankkeet, joiden rahoitus on kunnossa, nytkähtävät eteenpäin. Tärkeää on myös se, että kunnan omarahoitusosuus on kunnossa.

                                                                 x   x   x

Tulevaisuudessa Kirkkonummea pitää kehittää tasapuolisesti kolmen kuntakeskuksen – keskusta, Masala ja Veikkola – pohjalta. Kunnan kaavoituspolitiikassa pitää ottaa uusi, järkevä suunta. Kaavasuunnittelussa ei saa räiskiä alueita sinne tänne, kuten nyt tapahtuu. Kuntaa pitää rakentaa toimivaksi kokonaisuudeksi.

Kaikki lähtee siitä, että kuntalainen on ykkönen!

PEKKA OKSANEN

kunnanvaltuutettu (sd)

Comments are closed.